Vincent J. Carbone v Brně

03.07.2017

Na podzim 2017 budeme mít tu čest přivítat jednu z nejuznávanějších osobností oboru aplikovaná behaviorální analýza v Brně. Dr. Vincent J. Carbone uskuteční na začátku listopadu v brněnském hotelu Barceló třídenní workshop zaměřený na výuku komunikačních dovedností u dětí s PAS a jinými vývojovými poruchami. Tento přístup vychází z analýzy verbálního chování od B.F. Skinnera a výzkumů M.Sundberga, Partnigtona a dalších.

Účastníci workshopu se seznámí s:

• Behaviorálním hodnocením řeči a komunikace 

• Výběrem nejvhodnější formy komunikace pro dítě (vokální, znaková, obrázkový systém, komunikační tabulka) 

• Výběrem těch cílových dovedností pro intervenci, které jsou pro konkrétní dítě nepotřebnější

Workshop obsahuje doporučené postupy učení pro široké spektrum studentů - od dítěte bez formálních komunikačních dovedností po dítě s dovedností na úrovni konverzace. Přednášející vysvětlí a ukáže tzv. bezchybné učení, učení v přirozeném prostředí, intenzivní učení a ukáže mnoho videí a ukázek pro ilustraci metody rozvoje spontánní komunikace a konverzace.