Vincent J. Carbone, Ed.D., BCBA-D

Dr. Vincent J. Carbone je behaviorální analytik certifikovaný na nejvyšší úrovni (BCBA-D) s více než 35 letou zkušeností  s prací  s lidmi s diagnózou autismu  a jiných  vývojových poruch. Studium  aplikované  behaviorální  analýzy absolvoval  na Drake University, Des Moines, Iowa. Aplikovanou behaviorální analýzu a verbální chování učil na Florida Institute of Technology a Penn State University. Jeho behaviorálně analytický výzkum byl publikovaný v národních a mezinárodních časopisech jako The Journal of Applied Behavior Analysis, The Analysis of Verbal Behavior, Focus on Autism and Other Developmental Disabilities Behavior Modification a jiných. Byl členem redakční rady několika behaviorálně analytických periodik např. Behaviorální Analýza v Praxi. Často prednáší na národních a mezinárodních konferencích. 
Dr. Carbone a jeho  spolupracovníci poskytli trénink stovkám  uchazačů o mezinárodní certifikaci  v behaviorální analýze  a v současnosti podporují školy, zařízení a rodiny dětí s diagnózou autismu v USA a v zahraničí.  


Získal ocenění Jack Michael Award pro vyjímečný přínos v oblasti verbálního chování.