Přihláška na workshop

Následující text prosím doplňte, celý zkopírujte a zašlete na emailovou adresu viaaba@outlook.com


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA WORKSHOP:

"Výuka komunikačních dovedností u dětí s PAS a jinými vývojovými poruchami"

ve dnech 1.-3.11.2017

Lektorem workshopu je certifikovaný behaviorální analytik Dr.Vincent J. Carbone, Ed.D, BCBA-D. Workshop bude prezentovaný v anglickém jazyce a simultánně tlumočený do českého jazyka. Po ukončení workshopu obdrží účastníci certifikát o absolvovaní workshopu, zúčastnění BCBA a BCaBA dostanou po absolvování celého workshopu CEUs.

Místo konaní: Hotel Barceló, Šilingrovo námestí 2/265, Brno

Cena workshopu je 9 900 Kč (380 €) za osobu.

(Informujte se o slevách pro rodiče, druhého rodiče a studenty na viaaba@outlook.com, či na https://konference-dr-carbone.webnode.cz/)

Cena workshopu zahrnuje oběd a coffee breaky.

V případě zájmu prosím pošlete vyplněnou přihlášku na: viaaba@outlook.com

Údaje účastníka:

Titul:

Jméno a příjmení:

Adresa (ulice, město, PSČ):

Instituce/pracoviště:

Telefonický kontakt:

E-mail:

Profese:

□ Rodič

□ BCBA

□ RBT

□ Logoped

□ Psycholog

□ Speciální pedagog

□ Jiná

(označte Vaši profesi)

Žádost o slevu:

□ Nežádám o slevu

□ Žádám o slevu z registračního poplatku, protože spadám do kategorie:

        □ Rodič (7 800 Kč / 300 €)

        □ 1 rodič z přihlášeného rodičovského páru (5 200 Kč / 200 €)[1]

        □ Další rodinný příslušník k rodičovskému páru (5 200 Kč / 200 €)[2]

        □ Účastník RBT kurzu na MU (6 500 Kč / 250 €)

        □ Student VŠ, pedagogického či psychologického oboru (3 900 Kč/ 150 €)

Fakturační údaje (napište údaje, na které chcete vystavit daňový doklad):

Název:

Adresa:

IČO:

DIČ:


Platba:

Po zaslání přihlášky Vám bude zaslána faktura s údaji potřebnými pro provedení platby.


Kapacita workshopu je omezená, doporučujeme včasnou registraci.


Podmínky účasti:

Za registrované budou považováni pouze ti zájemci, kteří zaplatí poplatek. Poplatek je nevratný z důvodu nutnosti pokrytí nutných nákladů spojených s přípravou a organizací workshopu. Jeho uhrazením souhlasíte s podmínkami účasti.


[1] Lze požádat o vystavení společné faktury pro celý rodičovský pár, tedy na 400 €, rodičovský pár bude zaregistrován po uhrazení částky za oba rodiče, tedy 400 €

[2] Lze požádat o vystavení společné faktury s rodičovským párem